• FOTO: ARNE HOFSETH (mms)

Vil flytte jernbanen for få plass til vei

Distrikstveisjef Arnfinn Ansok vil flytte jernbanestrekningen mellom Vaksdal og Trengereid innover i terrenget, slik at det blir plass til en mer rassikker vei. Samferdselsministeren er ikke avvisende.