Legg turbolinja på is

Skuleflinke elevar skulle få kutte eit år av vidaregåande skule og bli russ etter to år. Men no er tilbodet lagt på is.