Kommunen slår av lyset

Bergen kommune må redusere utgiftene til veglys på kommune- og fylkesveger. Les hvordan dette slår ut!