Bergingsaksjon på Oppheimsisen

Heile søndag arbeidde vossingane iherdig med å heva trakkemaskinen som fòr gjennom isen. Då BT gjekk i trykken var han enno ikkje oppe.