Nytt liv etter behandling med narkotika

Vaksne AD/HD-pasientar som får behandling med narkotika får langt betre livskvalitet, viser ein ny rapport.