Seier nei til kraftutbygging i nasjonalpark

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) ber olje- og energiminister Einar Steensnæs stoppe planane for vasskraftutbygging i Kjøsnesfjorden i Jølster.