Rallarvegen snøfri

Sykkelvegen langs høgfjellsstrekninga av Bergensbanen er nå snøfri, og det vert meldt om fine tilhøve.