Både i pose og sekk for kraftkommuner

Kommuner i Hordaland med store inntekter fra kraftproduksjon får like mye i kompensasjon for høye strømpriser som kommuner som ikke har fått ekstrainntekter fra de høye strømprisene i vinter.