Atle Jebsen bygger bulkskip i Kina

Bjørn Jebsen - Atle Jebsens sønn - har fått sin ilddåp som administrerende direktør for rederigruppen i Sandbrogaten ved Bradbenken. Under hans ledelse er det bestilt en rekke bulkskip i Kina.