Falsk nødbluss i Fusa

En nødrakett ble observert i Bjørnefjorden mellom Sandholmane og Vinnes i Fusa onsdag kveld. Alt tyder på at rakettavfyringen var en guttestrek.