- Barneloven må endres

I dag vil en mann som dreper sin kone, automatisk få foreldrerett til deres felles barn. Denne loven må endres, mener flere parter.