Bergen blir hovedstad for kreftforskningen

Denne helgen samles ledende kreftforskere fra hele Europa i Bergen for å starte et nytt forskningsprogram. Prosjektet skal koordineres fra Bergen.