Gravrøys kan stoppa Hardangerbrua

Eit gravminne på Bu i Ullensvang herad kan setja eit stoppar for Hardangerbrua i denne omgang. Saka ligg no hjå Riksantikvaren.