Kjemper for verdens truede språk

Vigdís Finnbogadóttir kjemper en kamp for all verdens truede språk. Islandsk er ikke lenger et av dem.