Båt i full fyr på Breistein

En 28 fots fritidsbåt sto ved 23.30-tiden i full fyr ved et naust på Breistein.