Brann på Voss

Den første medlinga var dramatisk: Ei hytta på Flatlandsmoen på Voss i full fyr.