Glede mellom utbyggjarar

Det kan sjå teknisk ut. Men når byrådet i dag vedtek klare reglar for utrekning av utnytting av byggetomter, vil det få mykje å seie både for utbyggjarar og naboar.