Disse skal styre Bergen

Listen over Bergens 67 folkevalgte bystyrerepresentanter er klar. Her er oversikten over de menn og kvinner som skal styre Bergen de neste fire årene.