Redd Hardangerbrua vert gløymd

I Hardanger er det otte for at Vestlandsrådet gløymer både Hardangerbrua og RV 13 når dei skal uttala seg om Nasjonal Transportplan