Flere reiserkollektivtmed bybane

Et banesystem som er godt planlagt og riktig tilpasset markedet, får mange flere passasjerer enn et busstilbud. Og banene er ofte rimeligere i drift.