- God plass for NVE i Odda

Oddingane til ha hovudkontoret til NVE på Smelteverkstomta i Odda sentrum, og er kjapt ute når statsråd Victor Norman signaliserar utflytting av statlege arbeidsplassar frå Oslo.