Millionkrangel om hospits

Dette nedslitte hospitset på Laksevåg skal rives, og erstatningssummen er satt til 2,3 millioner. Det synes eieren, Martin Engeset, er altfor lite, og de tre siste dagene har han møtt Bergen kommune i Gulating lagmannsrett i håp om at retten skal sette en høyere pris.