60 dager i buret for nesestyver

En 42-åring er i Nordhordland tingrett dømt til ubetinget fengsel i 60 dager for å ha slått en annen mann slik at vedkommende fikk nesen knekt.