- Opprydding startet for sent

Miljøkriger Kurt Oddekalv hudfletter Kystverket og hevder oljevernaksjonen kom altfor sent i gang etter «Rocknes»-forliset.