- Hvor Høyre skal kutte? Eeeh ...

Herman Friele snakket seg varm om å få fart på Bergen. Men da debattlederen ville vite hvor Høyre skal kutte, stoppet det opp for ordførerkandidaten. - Eeeh. Da må jeg kjenne detaljene i programmet bedre.