Kystverket: Beredskapen god nok

Kystverket fastholder at beredskapen rundt Mongstad-Sture er god nok til å møte en akutt forurensningssituasjon.