- Burde vært gratis barnehager

Fredrik Kavli synes det er skuffende dersom barnehagene ikke blir billigere.