Unikt matteprosjekt på Krohnengen skole

Den gamle vaktmesterboligen på Krohnengen skole ble ikke tatt med da hele skolen ble rehabilitert i 1995. Nå skal boligen få nytt liv og nye oppgaver.