Ja-framgang i nei-fylket

Stadig fleire av innbyggjarane i Sogn og Fjordane er for norsk medlemskap i EU, syner ei ny måling.