Innrømmet feil - og anket

Førstestyrmann Ronnie L. Zape forstod at mannskapet på «Cistude» var i livsfare, mener retten. Likevel unnlot han bevisst å hjelpe fiskerne. Zape fikk fem års fengsel for unnlatelsessynden.