- Regjeringen slår med dette bein under alt de har sagt om å få flere trygdede ut i jobb, sier Britt Nonås.

Nonås er leder for Førerklubben i Hordaland, en organisasjon for mennesker som henne selv: blinde og synshemmede med behov for førerhund.

Hun er ikke nådig i dommen over den blå regjeringen, og mener at den strider mot mål de selv har satt. I regjeringens forslag til statsbudsjett som ble presentert forrige uke går det nemlig frem at det skal kuttes kraftig i bevilgninger til studieforbundene.

Blant studieforbundene som står i fare for å miste en stor del av driftsbudsjettet er Funkis (Funksjonshemmedes studieforbund). De fordeler statsstøtten og mottatte midler til kurs for funksjonshemmende.

Lærer å vandre byen

Kuttene vil føre til at det blant annet ikke er penger til å lære opp brukerens hund i han eller hennes lokalområde.

Blinde i distriktene, som tidligere har fått besøk av en hundetrener i sitt nærområde, må nå reise til Bergen for å få treningen der.

- Det er egentlig morsomt, hadde det ikke bare vært så trist. Hva hjelper det om hunden får trening i å finne veien til Fløibanen, om den skal hjelpe brukeren på Vossastrand, spør Nonås.

Grunnen til at hundene trenger opplæring utover de tre årene som blir tilbudt av Nav, er at både hunder og førere trenger veiledning dersom det skjer endringer i deres lokalområder.

For Nonås, som bor ved og bruker Sartor senter mye, har skreddersydd opplæring vært essensiell for å finne frem i et landskap i endring.

- Vi er de usynlige

- Dette er et klart tilfelle av at sentrale myndigheter ikke ser rekkevidden av sine egne handlinger, sier Inge Fiskvik, styreleder i Norsk Blindeforbund Hordaland.

Fiskvik reagerer sterkt på at partier i regjering og støttepartiene bryter tydelige løfter når de nå legger frem budsjettet.

- Frp sa at de skulle holde bevilgningene på dagens nivå. Begge støttepartiene KrF og Venstre sa de ønsket å bevilge mer, og sistnevnte snakket om løyvinger på over 86 millioner kroner da Blindeforbundet spurte partiene før valget i fjor høst.

Fiskvik og andre i forbundet setter nå sin fulle lit til at støttepartiene, ikke lar regjeringens budsjettforslag passere uendret.

Ødelegger på ny

Han fremhever at kursingen stort sett er preget av dugnadsånd, ikke fortjeneste.

- Det vi driver er i virkeligheten et nullterskeltilbud, drevet av engasjementet for dem som trenger det.

Ifølge Fiskvik ødelegger dette statsbudsjettet for et system som er langsomt bygget opp igjen fra sist gang en borgerlig regjering kuttet i støtten.

- Kuttene startet med den første Bondevik-regjeringen. Så ble en del reparert under Stoltenberg, og nå tas det bort fra oss igjen, sier Fiskvik og sukker.

I budsjettmelding fra Kunnskapsdepartementet heter det at «departementet har startet eit arbeid med å vurdere korleis tilskottsordningen, herunder lov og forskrift, kan utviklast for å betre måloppnåingen og gi ei meir effektiv forvaltning».

Det er denne effektiviseringen som nå kan ramme de blinde.