Tilrår støtte til nye friområde

Fylkesmannen tilrår bruk av statlege midlar for å sikre nye offentlege friluftsområde.