Enormt behovfor akademikerei næringslivet<p/>

Det er stort behov for nyutdannede universitetsstudenter, men karrieretenkningen mangler, mener Bjørn Alsterberg i Upsource.