- Kommunane har ansvaret

Prest og stortingsrepresentant Rune Skjælaaen meiner kommunane har ansvaret for å halde prestebustadene i stand.