Professor-krangel om Kristina

Kristina-saken har ført til konflikt i legekretser. Hordaland legeforening klager professorene Jan Helge Solbakk og Dag Bratlid inn til Legeforeningens etiske råd.