Starter etterforskning

Agder politidistrikt har fått ordre om straks å starte etterforskning i Fagereng-saken, etter den nye utviklingen i saken.