Vil utvide omstridd kraftutbygging

Etter at bygginga av kraftverket har starta, søkjer Kjøsnesfjorden Kraftverk i Jølster no om løyve til å utvide utbygginga.