Brannutrykning til bergensskole

Brannvesenet rykket ut til Skranevatnet skole ved 9-tiden mandag morgen.