• LETTERE SKADET: En syklist og en passasjerbil støtte tirsdag ettermiddag sammen i Mindekrysset. Syklisten er lettere skadet.

Syklist og bil har støtt sammen

En bil har truffet en syklist like ved Mindekrysset. Syklisten er kjørt til legevakten.