Sommerjobb: Jage bæsjende sauer

70 tonn sauemøkk i året rundt Svartediket, truer drikkevannet. Nå har Bergen kommune ansatt gjetere.