• DRIKKEVANNETS VOKTER: Anbjørn Mellingen passer på at Bergens drikkevannskilder ikke blir forurenset. Det innebærer at det ikke er lov å slå opp telt i nedbørsfeltene til kildene. FOTO: Paul S. Amundsen

Her speider han etter ulovlig telting

Anbjørn Mellingen tråler Byfjellene for å hindre at folk slår opp telt ved drikkevannene i Bergen. De færreste vet hvor forbudssonen går.