Høyrepolitikere på Vestlandet frykter for lokalt selvstyre

– Jeg tror mange i Høyre er bekymret for at de nye fylkeskommunene skal bli overkommuner som svekker lokaldemokratiet, sier leder i Hordaland Høyre.