• TØR IKKE: – I over fem år har sønnen min blitt mobbet av de samme elevene, sier en mor som mener skolen ikke tør ta et skikkelig oppgjør med mobberne. FOTO: Marita Aarekol

– Barnet mitt er blitt mobbet i årevis

I flere år er en gutt blitt mobbet på en skole i Bergen. – Skolens tiltak hjelper ikke, ledelsen tør ikke å ta tak i roten til problemet, sier guttens mor.