– Mange funksjonshemmede får ikke den hjelpen de har krav på

Forbund mener mange kommuner bryter loven når det gjelder funksjonshemmedes rett til aktive og meningsfylte liv.