Kokevarselet på Askøy opprettholdes på ubestemt tid

– Vi føler det er det eneste riktige, sier Anton Bøe.

Publisert:

DRIKKEVANN: Kleppevatnet, som det tidligere infiserte 125-bassenget er koblet til. Foto: Bård Bøe

Etter 15 dager med kokevarsel har Askøy kommune besluttet å forlenge det. Det bekrefter Anton Bøe, avdelingsleder for vann og avløp.

– Vi ivaretar folkehelsen ved å opprettholde kokevarselet, sier Bøe.

Nå jobber kommunen med å få stengt høydebassenget hvor E. coli-bakterien ble funnet. Det vil ta minst noen uker, ifølge Bøe.

Stenger bassenget

– Vi velger å gjøre dette inntil 125-bassenget er faset ut, sier Bøe.

Bakgrunnen for det er at tidligere undersøkelser viser at det er sannsynlighet for innlekking av E. coli.

I tillegg har kommunen hatt ekstra høye skuldre på grunn av smitteutbruddet tidligere i sommer.

– Vi kan ikke utelukke at dette kan skje igjen. Under normale omstendigheter ville vi ikke hatt kokevarselet så lenge, men etter det som skjedde 6. juni har risikobildet endret seg, sier Bøe.

Det er imidlertid ikke sikkert hvor lang tid det vil ta.

– Vi vet for lite om operasjonen til å si noe sikkert om det nå.

SKAL ERSTATTES: Bak denne døren ligger høydebasseng 125. Foto: Bård Bøe

Trinnvis prosess

Nå blir det gjort en innsats for å fase ut høydebassenget så raskt som mulig, forteller Bøe.

– Det vi har fokus på nå er å prøve å sette det ut av drift trinnvis, slik at vi kan begrense bruken derfra.

I praksis vil det si at kokevarselet også vil oppheves trinnvis, etter hvert som område for område kobles om til et nytt høydebasseng.

Kommunen vil ifølge Bøe fortsette å sette ut vanndunker med rent drikkevann.

– Det står tanker ved skoler og de fleste barnehager i det berørte området. Nå må vi gjøre en vurdering og se på nye områder. Vi jobber fortløpende med å finne tanker som vi kan sette ut, sier Bøe.

Ti dager

Kokevarselet ble sendt ut fredag 1. august, etter at det ble funnet E. coli i vannprøver fra høydebasseng 125 på Øvre Kleppe.

Mandagen etter viste nye prøver at det ikke lenger var E. coli i vannet, og siden da har alle prøvene vært E. coli-fri.

Nå har det gått ti dager siden prøvene viste at vannet var E. coli-fritt. Kommunen har likevel opprettholdt kokevarselet.

På spørsmål om hvorfor kommunen har brukt så lang tid å lande denne beslutningen, svarer Bøe:

– Vi kan ikke dokumentere at det har vært innlekking etter 1. august. Men så lenge det har vært en innlekking, kan det skje igjen. Derfor har vi avventet.

VANNDUNKER: Over 5000 askøyværinger må fortsette å hente vann fra dunker som denne. Foto: Bård Bøe (Arkiv)

Undersøker ikke årsaken

Å erstatte 125-bassenget prioriteres fremfor å finne ut hvordan E. coli-bakterien havnet i drikkevannet.

Ifølge Bøe må bassenget uansett tømmes før det kan undersøkes, noe som hadde gjort at over 5000 hadde mistet vannet. Derfor vurderes det som best å koble på et nytt basseng så raskt som mulig.

Hovedteorien så langt er at et kraftig regnvær, noe Askøy opplevde i dagene før bakterien ble oppdaget, skylte med seg bakterien inn i bassenget gjennom sprekker i fjellet.

Rundt 5450 personer er berørt av kokevarselet, som ble sendt ut 15 dager etter at et 42-dagers kokevarsel ble avsluttet. Da ble over 2000 syke på grunn av campylobakter i høydebasseng 164.

Publisert: