«Jeg er motstander av å «fake» sykdom, men det hadde gitt meg inntekt». Se Nav-direktørens svar.

Se hva Nav-direktøren i Vestland svarte på leserspørsmålene vi fikk inn.

Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Torsdag skal Stortinget vedta tiltak som skal lette situasjonen for både arbeidsgivere og arbeidstakere under koronakrisen. Nav har mottatt 113.500 søknader om dagpenger på under en uke, og det har kommet 84.000 flere arbeidsledige.

Nav-direktør Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, har onsdag svart leserne. 

Siste innlegg
 • av Reidun Drægebø
  DEL

  Dette har du krav på som koronasmittet 

  Tusen takk for alle spøsmålene vi fikk inn i dag. 

  Er du koronasmittet, og lurer på hva du har krav på? 

  Da kan du lese denne saken: 

  teaser
  17 mars
  Dette har du krav på som koronapermittert
 • DEL

  – Sykemeldt etter permisjonsvarsel, rett på sykepenger? 

  Dersom man blir sykmeldt etter at permisjonsvarsel er sendt ut, har man likevel rett på sykepenger? Tore 

  Hei, Tore! Ja, du har rett på sykepenger.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Jobber som nattevakt, får jeg støtte som student?

  Hei! Jeg er ansatt i en 83 prosent nattevaktstilling, men er også fulltidsstudent ved siden av. Jeg tar ikke opp studielån. Jeg blir permittert hvert øyeblikk, og lurer på om jeg faktisk ikke får noe støtte siden jeg også er student? Da går jeg fra rundt 20.000 til null kroner i måneden i tiden fremover, og har blant annet boliglån å betale. Vilde

  Hei, Vilde!

   Det er ikke vedtatt noen endringer for studenter. Hovedregelen er slik at når du er under utdanning, har du ikke rett til dagpenger. Vi er klar over problemstillingen. I første omgang har vi prioritert de som står uten noe form for inntekt. Arbeids- og sosialdepartementet og NAV jobber på spreng for å få på plass ordninger for alle som rammes av koronakrisen.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  - Lenger ventetid? 

  Nav bruker i dag mellom 4-6 uker på utbetaling av sykepenger fra innmeldingstidspunkt. Blir denne terskelen ytterligere forsinket i forbindelse med koronasaken.? Einar jacobsen

  Hei, Einar! 

  Saksbehandlingstidene endrer seg raskt nå på grunn av situasjonen vi er oppe i. Vi oppdaterer saksbehandlingstider fortløpende på denne lenken

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Kan man sende informasjon på e-post? 

  Er permittert, men får ikke lagt inn vedlegg om permitteringsvarsel/arbeidskontrakt. Har sendt de på mail til NAV Vestland. Hvis dette ikke er riktig, hvordan gjør jeg det da? Mailadresse/postadresse? Åshild

  Hei, Åshild!

   Nav håndterer ikke informasjon fra brukerne på e-post. All kommunikasjon må foregå via «DittNav» på nav.no. Dersom du har tekniske problemer eller trenger veiledning må du kontakte Nav kontaktsenter. Pga. situasjonen ber vi deg om at du prøver å løse dette på nav.no før du kontakter oss på telefon. Det er lange ventetider på telefon for tiden.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Støtte til enkeltmannsforetak? 

  Finnes det noen mulighet for støtte til folk med enkeltmannsforetak? For eksempel en som driver med diverse trefelling, hagearbeid og liknende, og oppdragene brått tar slutt?Jan R. Grung

  Hei, Jan! Det er lagt ut informasjon om blant annet enkeltmannsforetak, anbefaler deg å lese mer her

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Hvordan er det økonomiske rettigheter for ringevikarer? 

  Hei! Hvilke økonomiske rettigheter har man som ringevikar i helsevesenet uten faste vakter hvis man blir syk eller satt i karantene? Hilsen bekymret

  Hei! 

  Tilkallingshjelp og frilansere har vanligvis ikke rett til dagpenger under permittering, men de kan ha rett til dagpenger etter vanlige regler. Du kan ha rett på dagpenger selv om du har inntekt fra dag til dag, så lenge du får arbeidsinntekt og ikke er selvstendig næringsdrivende.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Lønn til permitterte ansatte, og refusjon fra Nav i ettertid?

  Hei! Når arbeidsgiver må permittere i disse koronatider, hvordan skal man gjøre det med lønn til ansatte i arbeidsgiverperioden? Skal man betale ut lønn som vanlig, og så eventuelt få refusjon av Nav i ettertid? Kjersti

  Hei, Kjersti! Pr. i dag gjelder 15 dager som arbeidsgivers lønnspliktperiode etter Lov om lønnsplikt. Blir forslaget om todagers lønnsplikt vedtatt i morgen, regner jeg med denne vil tre i kraft raskt. Jeg kan ikke i dag svare på når virkningstidspunktet vil gjelde fra før dette er behandlet i Stortinget i morgen.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Får jeg omsorgspenger for å være hjemme med barn? 

  Hva skal man gjøre for å få omsorgspenger når man er hjemme med barn som ikke får gått i barnehagen? Det er nå økt til tjue dager pr. forelder, er dette virkedager eller fortløpende kalenderdager? Magnhilld Almelid

  Hei, Magnhilld! Du må avtale med din arbeidsgiver om bruken av omsorgspenger. Dette er ikke noe du trenger å søke om. Antallet på tjue dager er virkedager.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

   – Når får man dagpengene? 

  Hei! For permitterte – hvor lang tid tar det fra søknad om dagpenger er sendt til det er godkjent og utbetaling iverksettes? Simon

  Hei, Simon!

  NAV mottar for øyeblikket et enormt antall dagpengesøknader. Vi har omdisponert personell og opprettet innsatsgrupper som skal bidra til at saksbehandlingstidene ikke blir for lange, men man må regne med at det i denne ekstraordinære tiden vil bli lenger saksbehandlingstid enn vanlig. Du finner oppdaterte saksbehandlingstider på denne siden. Du kan lese mer om dette her

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

   – Hva skjer med klagesakene? 

  Hva skjer med dem som har klagesaker gående? De er ekstra utsatt i denne tiden da de kanskje har vært uten inntekt på lenge, f.eks. klage på avslag på AAP. Mvh Trude Gravdal Trude Gravdal

  Hei, Trude!

  Vi flytter mange ressurser internt i NAV nå for å hjelpe til å ta unna alle sakene. Første prioritet er inntektssikring. Når det gjelder klagebehandling, jobbes det for full styrke også med dette nå, men den ekstraordinære situasjonen kan også påvirke saksbehandlingstiden på klagesaker. Følg med på denne lenken om saksbehandlingstider.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

   – Jeg er motstander av å «fake» sykdom, men det hadde gitt meg inntekt 

  Hva skjer med selvstendig næringsdrivende kursholdere som ikke er syke, men ikke får jobbe? Jeg hadde oppstart på kurs uken før restriksjonene kom. Jeg er motstander av å «fake» sykdom, men det hadde gitt meg inntekt etter dag tre. Må jeg bruke sosialhjelp-skjema, og sende pr. post? Min kommune kan ikke motta digitalt. Hva skjer så? Nye skjema? Kristin

  Hei, Kristin! Med fare for at jeg ikke oppfatter spørsmålet korrekt eller svarer deg misvisende, ber jeg deg følge med på denne lenken om selvstendig næringsdrivende. 

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

   – Har studenter rett på dagpenger nå? 

  Hei! Jeg er student, men mottar ikke lån eller stipend fra lånekassen. Jeg jobber som servitør og tjener over 75 000 kr, men har bare kontrakt som ekstrahjelp/ringevikar. Har jeg da krav på dagpenger dersom jeg permitteres. Katrine

  Hei, Katrine! 

  Det er ikke vedtatt noen endringer for studenter. Hovedregelen er slik at når du er under utdanning, har du ikke rett til dagpenger. Vi er klar over problemstillingen. I første omgang har vi prioritert dem som står uten noe form for inntekt. Arbeids- og sosialdepartementet og NAV jobber på spreng for å få på plass ordninger for alle som rammes av koronakrisen.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Er det gjort endringer i dagpengeregelverket? 

  Jeg lurer på om det blir innført midlertidige endringer i krav til egenaktiviteter for arbeidsledige, som i aktivitetsplanen der en er pålagt å søke et visst antall stillinger i uken. Selv har jeg de siste dagene fått tilbakemelding fra flere arbeidsgivere som har sett seg nødt til å trekke tilbake utlyste stillinger og stoppe rekrutteringsprosessen. I tillegg ser det ut til å være en stopp i nye utlysninger. Krisen slår inn i alle ledd, også for oss som jobber hardt for å få ny jobb. KH

  Hei, KH!

  Det er ikke gjort endringer i dagpengeregelverket med tanke på aktivitetskravet. Når det gjelder ledige jobber er det nå et økende behov for arbeidskraft i særskilte bransjer, som for eksempel helse. Sykehusene har også behov for medarbeidere innen kantinedrift, renhold og transport. Vi oppfordrer derfor alle ledige til å undersøke om det er behov for deres kompetanse andre steder.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Arbeidsledig før pandemien, finnes det tiltak for denne gruppen?  

  Hei! Hva med dem som ble arbeidsledige før pandemien, og som har blitt belastet karensdager av Nav, og som nå går på dagpenger med maks 62 prosent av tidligere lønn? Muligheter for ny jobb minsker nå når mange bedrifter permitterer ansatte. Er det noen nye tiltak med tanke på denne gruppen? Anonym

  Hei. Forslaget om full lønn i tjue dager ved permittering skal behandles i Stortinget i morgen. Ordningen vil antageligvis få virkningstidspunkt rundt disse tider, men vi vet ikke nøyaktig fra hvilken dato ennå.

  Reidun Drægebø
 • DEL

   – Vi har allerede dårlig råd, og nå er inntekten redusert med 40 prosent

  Hei. For familier som allerede er i en kamp med Nav angående ytelser og så videre, hva skal de gjøre når den eneste inntekten blir redusert til 60 prosent? Vi er i denne situasjonen etter en snart to år lang kamp med Nav, og vi er allerede på etterskudd, demotivert og skakkjørt økonomisk. Vi har ikke mer å kutte noen steder men mister 40 prosent lønn. Hva skal vi leve av? Anonymt Nav-offer

  Hei. Kanskje et litt kjedelig svar, men de statlige ytelsene er rettighetsbasert. Det vil si at Nav forvalter de ordningene som er politisk bestemt. Det kan ikke vi i Nav gjøre noe med. Utover de statlige ytelsene som er rettighetsbasert, er det behovsprøvd stønad fra den enkelte kommune som er muligheten.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Kommer pensjonen når den skal?

  Hva skjer med pensjonen? Kommer pensjonen den 20. mars? Geir Sagstad

   Hei, Geir! Alle som har løpende ytelser som for eksempel pensjon blir ikke berørt og vil få utbetaling på dato som vanlig. Dette går automatisk.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

   – Nav «kan ikke se oppholdstillatelse», men det har min kone. Hva gjør hun? 

  Min snart permitterte kone får ikke registrert seg fordi Nav «ikke kan se at hun har oppholdstillatelse», men det har hun hatt i fem år. Nav ber om at hun møter opp på sitt Nav-kontor for å vise oppholdskort. Hva i all verden skal hun gjøre nå som kontorene er stengt for publikum, og hun i tillegg er i karantene? Steinar Madsen

  Hei, Steinar! I dette tilfellet er hun nødt til å ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33. Disse vil be hennes Nav-kontor om å kontakte din kone på telefon.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Hvor lang blir ventetiden på dagpenger nå?

  Hei! Med den økte pågangen Nav nå har. Hvor lang behandlingstid forventer Nav det vil bli ved søknad om dagpenger ved arbeidsledighet/permittering? Kan vi som er permittert måtte belage oss på lang ventetid? Viggo Randal

  Hei, Viggo!

  Ja, det er nok en fare for noe forlenget behandlingstid. NAV sin første prioritet er nå å behandle og fatte vedtak om penger så raskt som overhodet mulig. Vi flytter nå mange tilsatte over til disse oppgavene.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland
 • DEL

  – Hva med langtidssyke?  

  Hva med alle de langtidssyke som ikke har noe inntekt? Vi blir «kastet ut» av arbeidsavklaringspenge-ordningen etter tre år, på grunn av nye regler i 2018. Er man gift eller eier noe av verdi, slik som hus, bil og sparepenger, får du ingenting i sosialtrygd i 52 uker. Skal vi bli glemt nå også? Hjelp oss som er langtidsyke.Robert Hegrenes 

  Hei, Robert! De generelle reglene i Folketrygdloven er ikke endret. Det samme gjelder sosialtjenesteloven, hvor det er behovsprøving som legges til grunn.

  Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland