Kommunen krevde dommer fjernet

Bergen kommune har saksøkt boligeierne på Montana terrasse. Kommunen krevde en tingrettsdommer fjernet fra saken fordi han var inhabil.

I HØYDEN: Bergen kommune har lenge vært i strid med boligeierne på Montana Terrasse. Både i 2003 og 2008 prøvde sameiet å fjerne prisklausulen, men fikk ikke gehør hos kommunen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

I 1990 fikk De Eldres Boligspareklubb tilgang til en tomt på ti mål på Montana til reduserte priser. Motytelsen var at leilighetene må selges til andre eldre for samme pris som førstegangskjøperne har betalt, justert etter en bestemt indeks.

Foreslo mekling

Høsten 2012 endret sameiet på Montana vedtektene for å frikoble seg fra prisreguleringen. De ønsket å kunne selge leilighetene til markedspris, og argumenterer med at prisklausulen var ulovlig og ugyldig. Kommunen svarte med søksmål (krever innlogging).

Tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell fikk saken, etter at en kollega var erklært inhabil. Han henvendte seg til partene i mai og lanserte rettsmekling som en mulig måte å avgjøre saken på fremfor rettssak, selv om den opprinnelige dommeren hadde konkludert med at rettsmekling ikke var hensiktsmessig.

Rettssak i oktober

Bergen kommune mente at dommeren med dette gjorde seg inhabil og argumenterte blant annet med at dommeren hadde presentert et konkret løsningsforslag.

«Forslaget bryter med grunnlaget for bystyrevedtaket om salg av tomten i 1990. Samtidig imøtekommer forslaget de saksøkte …Forslaget er ubalansert og ensidig i favør av de saksøkte, og er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», hevdet kommunens advokat, gjengitt i en kjennelse i Gulating lagmannsrett.

Beboerne var uenige i at dommeren var inhabil. Det samme var Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten avviste kommunens krav og mener at «de alternativer dommer Heinfjell presenterte i brevet må forstås som "eksemplifisering av tenkelige innfallsvinkler» for partene.

Dermed er det Heinfjell som er tingrettsdommer når saken skal for retten i oktober.

Publisert: