- Vi er døve og blinde som forbrukere

«Shoppingfri»-forfatter Irina Lee tror det blir tøft å hamle opp med markedskreftene som vil selge oss stadig mer klær.