— At Frp settes i bås med Europas høyreradikale er et omdømmeproblem for all norsk politikk, sier Kristian Norheim, Frps utenrikspolitiske talsmann.

Siste utgave av det seriøse tidsskriftet The Economist har en større artikkel om den europeiske «Tea Party»-bevegelsen, med tydelig referanse til USA og den konservative delen av Det republikanske parti. Lederartikkelen som kommenterer oppslaget, gjør det klart at det er store forskjeller mellom de europeiske partiene.

Fremskrittspartiet nevnes som noe helt annet enn det ungarske Jobbik. Likevel beskrives finansminister Siv Jensen og Frp slik: «Til liberale skandinavers bestyrtelse, er Norges Fremskrittsparti [..] blitt tatt med i en mindretallsregjering. Partiets leder, Siv Jensen - en slags norsk Marine Le Pen, som snakker om den voldsomme islamiseringen av Norge - er blitt finansminister».

— Det er en utfordring at det har spredd seg en misforståelse om hva Frp er, sier Norheim til Aftenposten.

- Overflatiske likhetstrekk

Etter at Le Pen arvet ledelsen i det franske Nasjonal Front fra sin far, har hun gjort mye for å rydde opp i partirekkene. Faren søkte støtte fra antisionistiske og sterkt rasistiske miljøer. De er stort sett fjernet nå.

Men før jul gikk Marine Le Pen sammen med den nederlandske partieieren og islammotstanderen Geert Wilders for å skape en felles front i EU-parlamentet.

Norheim utelukker ikke at det kan skape problemer for norsk politikk i utlandet, om ett av regjeringspartiene settes i bås med høyreekstreme. Nå håper han at også politiske meningsmotstandere kan hjelpe med å rydde opp i bildet som skapes av norsk politikk.

— Ja, de andre partiene er ganske reale, svarer han på spørsmål om han tror de vil stille opp.

- Dras for langt

Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo, er ekspert på norsk og europeisk nasjonalisme. Han sier det er enkelte overflatiske likhetstrekk mellom Jensen og Le Pen.

— Men The Economists sammenligning er å dra det for langt. Jeg synes ikke det er riktig å kalle Jensen for en norsk Le Pen. Til det er forskjellene mellom disse partiene altfor store, sier Sørensen.

Han mener Frp i europeisk målestokk er et «ganske vanlig høyreorientert, demokratisk parti - med tydelige populistiske innslag» og sier mange statsvitere vil kalle Nasjonal Front for høyreradikalt.

— Partiet vil bruke aggressive midler for å skape et annet Frankrike. Tidligere, under Jean-Marie Le Pen, hadde partiet et ganske sterkt innslag av antisemittisme. I tillegg til å ha en motvilje mot innvandring og muslimer, har de for eksempel hatt en motvilje mot USA. Dette har vi aldri sett i Frp. I den økonomiske politikken er det gjennomgående et liberalt og anti-proteksjonistisk parti, sier Sørensen.