Oppdrettsfisk frå Osterøy dukka opp i Fjellvassdraget

Regnbogeaure frå anlegget til Sjøtroll Havbruk ved Osterøy har kome seg heilt ut på vestsida av Sotra og derfrå opp i Fjellvassdraget.